Logotypy Unii Europejskiej, Polski, województwa łódzkiego i Funduszy Regionalnych

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

A A A

 

7:00 - 08.30

Przyjmowanie dzieci

indywidualny kontakt z rodzicami, swobodna zabawa w asyście opiekuna.

8:30 - 08.45

Przygotowanie dzieci do śniadania

Zabiegi pielęgnacyjne i higieniczne, trening czystości: nauka korzystania z nocnika i sedesu, wdrażanie elementów higieny osobistej.

Mycie rączek, buzi, korzystanie z nocniczków lub toalety, zmiana pieluszki, zakładanie śliniaków.

9:00
Śniadanie
9:30 - 10.30

Zabiegi pielęgnacyjne i higieniczne

Mycie rączek, buzi, szczotkowanie ząbków, korzystanie z nocników lub toalety, zmiana pieluszki w ramach potrzeb.

Zajęcia edukacyjne

Wg planu pracy opiekunów w oparciu o projekt pedagogiczny żłobka.

Drzemka dzieci młodszych wg potrzeb.

 10:30 - 10.40

Czynności higieniczne. II śniadanie

 10:45 - 11:15

Zajęcia zorganizowane

Zajęcia muzyczno-taneczne, j. angielski, zajęcia plastyczne.

Przy sprzyjającej pogodzie, przygotowanie do wyjścia i pobyt na świeżym powietrzu.

Korzystanie z nocniczków lub toalety, zmiana pieluszki w ramach potrzeb, zakładanie odzieży wierzchniej.

Spacery, zabawy w ogrodzie, na placu zabaw, ruchowe zajęcia edukacyjne, obserwacja przyrody.

 11:15

Czynności higieniczno-porządkowe przed obiadem - trening czystości

Nauka korzystania z nocnika i sedesu, wdrażanie elementów higieny osobistej.

 11:30 - 12.00 Obiad
 12.00 - 14.00

Przygotowanie do snu

Opiekunki pomagają dzieciom zasnąć, głaszcząc, kołysząc w razie potrzeby.

Czynności higieniczno-pielęgnacyjne - trening czystości

Nauka korzystania z nocnika i sedesu, wdrażanie elementów higieny osobistej.

 14.30

Czynności higieniczne. Podwieczorek.

 15.00 - 17.00

Zabawy w asyście opiekuna w salach lub w ogródku.

Czytanie bajek, wierszy, słuchanie piosenek, zabawy indywidualne w grupach Rozchodzenie się dzieci, indywidualny kontakt z rodzicami.

 

Dla dzieci najmłodszych plan dnia dostosowany jest do ich indywidualnych potrzeb.