Logotypy Unii Europejskiej, Polski, województwa łódzkiego i Funduszy Regionalnych

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

A A A

Kadrę pedagogiczną Żłobka  tworzą nauczyciele z wysokimi kwalifikacjami i równie wysoką kulturą osobistą. Są to osoby wrażliwe, bogate w doświadczenia, które chcą i potrafią pracować z dziećmi.