Logotypy Unii Europejskiej, Polski, województwa łódzkiego i Funduszy Regionalnych

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

A A A

Drodzy rodzice,

Rekrutacja do naszego żłobka trwa przez cały rok. Corocznie w miesiącu kwietniu prowadzimy rekrutację na wrzesień, kiedy dzieci trzyletnie przechodzą pod opiekę przedszkolną. W trakcie roku szkolnego również można znaleźć miejsce, jednak dzieje się to sporadycznie.

Aby zapisać swoje dziecko do naszej placówki należy wypełnić Kartę Zgłoszeniową i dostarczyć ją do żłobka. Jesteście Państwo wtedy zapisani na listę osób oczekujących. O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń.

W sytuacji kiedy nie posiadamy wolnych miejsc zostajecie zapisani na listę rezerwową.